Obec Jasenná (německy Jasena) se nachází v okrese Náchod, kraj Královéhradecký. Žije zde 764 obyvatel.

Historie

Historie obce sahá do 12. až 13. století, kdy byla založena německými kolonisty pod názvy Roßberch (Koňský Vrch) a Hengstberch (Hřebčí Vrch). Nicméně první písemná zmínka o obci pochází až z roku 1305, kdy byla králem Václavem III. zastavena Rajmundovi z Lichtenburka. České jméno obce pod názvem Jassenni se objevuje až roku 1343, kdy své jméno získala nejspíše od hustého jasanového porostu. Roku 1346 král Jan Lucemburský ves daroval sboru mansionářů v kostele sv. Víta v Praze. Roku 1409 byla ves zapsána do Desek zemských a jako majetek kapituly se připomíná ještě roku 1550.

V říjnu roku 1840 byl vyhotoven první přesný plán obce, tzv. indikační skica v měřítku 1:2880 v rámci tzv. stabilního katastru. V této době se zde převážně vyskytují stavby ze spalného materiálu. K většímu rozšíření staveb z nespalného materiálu dochází ve 2. polovině 19. století. Díky nedalekému opukovému lomu, který byl snadnou přístupný, sloužila jako zdící materiál opuka.

Pamětihodnosti

  • Pamětní kámen Smiřických na okraji lesa
  • Římskokatolický kostel svatého Jiří - gotická stavba z poloviny 14. století, později přestavěná, pozdně gotická kamenná křtitelnice s nápisem datovaná rokem 1521.
  • Smírčí kříž u hřbitovní zdi