Obec Jasenná se nachází v okrese Zlín ve Zlínském kraji, zhruba 5,5 km severovýchodně od Vizovic. Žije zde 971 obyvatel.

Historie

O osídlení území dnešní Jasenné v době předhistorické svědčí ojedinělé nálezy z doby bronzové i halštatské i žárové hroby lidu popelnicových polí.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1468. Jasenná patřila k vizovickému panství a její osudy s ním byly vždy spojovány. V roce 1567 koupil vizovické panství Zdeněk Kavka Říčanský z Říčan u Prahy, který na svém panství horlivě prosazoval evangelické vyznání. Ke svým poddaným se choval velmi tvrdě, avšak zasadil se o povýšení Vizovic v roce 1570 na město a nechal postavit zámek zvaný Nový Smilheim.

Poddanské poměry byly takové, jako na ostatních vesnicích vizovského panství. Roku 1585 bylo v Jasenné 33 usedlostí, 8 pololánů, 16 čtvrtlánů, 7 podsedků a mlýn. Dle urbáře z roku 1775 bylo v Jasenné dědičné fojství na čísle 60. Později rozděleno na 3 selské usedlosti, číslo 60, 71 a 125. Byl to mlýn, při němž byla i pila, ale na nestálé vodě.

V roce 1574 koupila panství Anna Kropáčka z Nevědomí, která povolila obsazovat faru jen kněžími evangelického vyznání. V tomto období působili téměř na všech farách v okolí evangeličtí duchovní. Evangelíci se těšili z náboženské svobody až do roku 1594, kdy panství koupil Emerich Dóczy, který začal potlačovat náboženské svobody. V roce 1777 byli poddaní vyzváni k písemnému přiznání své víry. Do poloviny května 1777 se přihlásilo k protestantství 60 obcí.

Větší část obyvatel se živila zemědělstvím – polním hospodářstvím, chovem dobytka a ovocnářstvím. Ještě na přelomu 19. a 20. století zde bylo velmi rozšířeno salašnictví. V katastru obce bývalo až 18 salaší po 100 až 200 ovcí. Na salaši býval bača, který se zabýval přípravou žinčice, a valach s honákem, kteří ovce pásli.

V době po první světové válce začala část místních obyvatel jezdit za zaměstnáním do okolních průmyslových podniků – do Vsetína, ale hlavně do Baťovy obuvnické továrny ve Zlíně.

Pamětihodnosti

  • Kostel svaté Maří Magdaleny
  • Evangelický kostel
  • Mikuláštíkovo fojtství – národní kulturní památka
  • Přírodní památka Průkopa
  • Lípy u kostela v Jasenné, památné stromy