Mikuláštíkovo fojtství je roubená stavba fojtství v Jasenné v okrese Zlín. Památku tvoří soubor obytné budovy a hospodářských budov. Památkově chráněná stavba byla 1. října 2014 prohlášena za národní kulturní památku. Patří k nejhodnotnějším památkám karpatské kultury nejen na Zlínsku, ale i v celém regionu.

Historie

Nově zvoleným místním fojtem se stal v roce 1663 Jura Mikuláštík. Když v roce 1676 vizovická vrchnost utvořila z jasenského fojtství nový panský dvůr, stal se syn Jury Mikuláštíka osobním hajdukem hraběte Prokopa z Gollen a později šafářem. V roce 1726 se ale zase fojtství vrátilo zpět jeho rodině, protože při honu zachránil hraběti život a udělil mu za to zvláštním privilegiem (darovací smlouvou), a to že fojtství mají ve vlastnictví na věčné časy.

V roce 1748 se fojt Jiřík Mikuláštík, který byl syn Jiřího, rozhodl postavit pro svoje fojtství nový velký dřevěný dům s pavlačí, který stojí na svém původním místě až do současnosti, jak byl v dávné době postaven. Posledním fojtem byl František Mikuláštík a to do roku 1848, kdy zaniklo feudální zřízení. Rodina Mikuláštíků se dál věnovala zemědělství. V roce 1964 došlo k násilnému zestátnění objektu a veškerého majetku, který patřil po staletí rodině Mikuláštíků.

Od roku 1976 bylo ve fojtství zřízeno muzeum s expozicemi sbírek dokladů hmotné lidové kultury Oblastního muzea jihovýchodní Moravy Gottwaldov (Zlín) přístupné veřejnosti. V roce 1993 bylo fojtství podle zákona o restitucích vráceno rodině Františka Mikuláštíka zpět do soukromého vlastnictví.