Obec Jasenná

Oznámení záměru převodu obecního pozemku p. č. st. 643/2

 
 
strana 1 Vyvěšeno:  23. 08. 2010
Platnost do:  10. 09. 2010
  
  

 
 

 

 
 

Obec Jasenná

Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků

 
 
strana 1 Vyvěšeno:  19. 08. 2010
Platnost do:  06. 09. 2010
  
  

 
 

 

 
 

Pozemkový fond České republiky

Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR

 
 
strana 1 - 2 Vyvěšeno:  04. 08. 2010
Platnost do:  29. 10. 2010
  
  

 
 

 

 
 

Obecní úřad Jasenná

Stanovení počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Jasenná konané ve dnech 15. a 16. 10. 2010

 
 
strana 1 Vyvěšeno:  30. 07. 2010
Platnost do:  20. 09. 2010
  
  

 
 

 

 
 

Obecní úřad Jasenná

Informace o sídle volebního okrsku a jmenování zapisovatele OVK pro volby do Zastupitelstva obce Jasenná konané ve dnech 15. - 16. 10. 2010

 
 
strana 1 Vyvěšeno:  30. 07. 2010
Platnost do:  20. 09. 2010