Náš obecní úřad se zařadil mezi pracoviště s přístupem na CZECH POINT

V České republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

O vydání ověřeného výpisu je možné požádat v jednatelně našeho úřadu kdykoliv v pracovní době.

Czech Point vydává ověřené výpisy

  • z katastru nemovitostí
  • z obchodního rejstříku
  • z živnostenského rejstříku
  • z rejstříku trestů

 

Ceny za služby:

Poskytnutí výpisu je zpoplatněno: za první stránku poplatek 100 korun a každá další 50 korun. Rejstřík trestů: 50 Kč.

 
 

 

 
 

Služba Czech Point není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušné databáze.

 
 

 

 
 

Pro vystavení dokumentu je nutné, aby žadatel znal:

  • u výpisu z katastru nemovitostí katastrální území a parcelní číslo, případně číslo popisné či číslo listu vlastnictví.
  • Pozor! Výstupy z KÚ umožňují pouze tisk dat. Výstupy mapových listů zatím možné nejsou.
  • u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku identifikační číslo organizace.
  • u žádosti o výpis z rejstříku trestů je nutné předložit platný občanský průkaz, nebo cestovní průkaz. Cizí státní příslušníci s trvalým pobytem na území České republiky předkládají průkaz potvrzující povolení k trvalému pobytu.
 
 

 

 
 

Budoucnost Czech Pointu:

V letošním roce se rozroste agenda, kterou jednotlivá místa Czech POINT budou poskytovat. Zatímco v roce 2007 si mohl občan zažádat o výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku a o výpis ze živnostenského registru, v roce 2008 přibyla možnost žádat o výpis z rejstříku trestů a dále se počítá i s možností výpisu z karty řidiče, tedy o možnost zjištění počtu bodů udělených za dopravní přestupky.

Více informací na:   http://www.czechpoint.cz