Školka

Mateřská škola byla postavena občany Jasenné a v roce 1977 slavnostně otevřena. Poloha mateřské školy a přírodní prostředí v horní části obce inspirují k provádění různých aktivit na velké školní zahradě i v okolí ve všech ročních obdobích. Škola je obklopena loukami, kopci, nedaleko se nachází potůček, malý rybníček a lesy. Nepřítomnost dopravního ruchu významně přispívá k bezpečnosti dětí a zdravějšímu životnímu prostředí.

Mateřská škola byla původně určena pro dvě oddělení. Jelikož se počet dětí zapsaných do MŠ v posledních letech snížil, byla třída v přízemí užívána jako herna a jídelna. Horní třída sloužila jako stabilní ložnice pro děti nebo ke kulturním účelům. V roce 2004 bylo 2. patro přestavěno na pečovatelské byty.

Do školky je nyní zapsáno 34 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho 33 dětí s trvalým pobytem v Jasenné.

Pracují zde 4 zaměstnanci:

  • Věra Pečenková, ředitelka MŠ a vedoucí stravování
  • Věra Kočicová - učitelka MŠ
  • Hana Kašpárková - kuchařka a topička
  • Simona Zichová - školnice

V MŠ se zaměřujeme na posilování kulturních a společenských tradic. Vychováváme v dětech lásku k rodnému kraji a lidem, kteří zde žijí. Seznamují se s lidovými písněmi, učí se valašským tanečkům. Folklór, svou jednoduchostí je dětskému vnímání nejbližší, nenásilně přivede děti k ladným pohybům ve spojení s rytmem zpěvu a hudby. Děti naslouchají lidovým pranostikám, vyprávěním o lidových zvycích.

Připravujeme valašské pásmo pro veřejná vystoupení. S velkou radostí oblékají naše děti krásné valašské kroje, které byly pořízeny před 20 lety. Pravidelně se účastníme "Trnečky" - přehlídky dětských zpěváčků ve zpěvu valašských písní. Výrazně posilujeme citovou výchovu jako pramen vnímání, hledání a tvoření krásna. Nejstarší děti z MŠ pracují ve výtvarném kroužku. Učí se krásu vytvářet vlastním výtvarným projevem. Seznamují se s výtvarnými technikami, materiály. Samy si volí velikost výkresu, na který tvoří podle svých představ a fantazie. Výtvarné práce zdobí interiér MŠ nebo jsou prezentovány na výtvarných soutěžích. Vytvoření podnětného prostředí patří mezi významné podmínky, které příznivě ovlivňují kvalitu výchovy a vzdělání dětí v mateřské škole.

Smyslem všech našich aktivit je najít krásu v každodenních jevech všedních dnů, vytvářet ji vlastními projevy - hrou, zpěvem, pohybem, zkrášlením prostředí, správným vyjadřováním. V dnešní době je potřeba zvláště tento trend výchovy podporovat.

 
 

 

 
 

Škola

Škola pořádá každým rokem pravidelné akce:

Pochod broučků - první akce školního roku. Děti od miminek po páťáky se sejdou u mateřské školy a s lampióny v ruce kráčí ulicí na školní zahradu, kterou uloží k zimnímu spánku.

Žákovský ples - na plese (konaném zpravidla v listopadu) děti oficiálně uvítají prvňáčky a rozloučí se s žáky páté třídy. Zahajuje se polonézou, kterou secvičí páťáci a poté vystoupí ostatní děti se svými říkankami, hrou na flétny a oficiální část zakončují svým vystoupením děvčata ze sportovního kroužku. Následuje volná zábava při diskotéce a nesmí chybět oblíbená tombola.

Mikulášská besídka a Mikulášský trh - nadpřirozené bytosti sestoupí z nebes a vylezou z pekla. Donesou ovoce a sladkosti, ale také uhlí - aby si ti zlobivější uvědomili, že poslouchat se vyplácí. Souběžně s tím probíhá Mikulášský trh, na který si děti přinesou a prodají spolužákům drobnosti za symbolické ceny. Utržené penízky si schovají a během školního roku je utratí. Většinou si peníze nechávají na výlet.

Vánoční besídka - děti si připraví vystoupení s využitím dovedností získaných v zájmových kroužcích.

Maškarní rej na ledě - zpravidla v únoru připraví paní učitelky a rodiče ze SRPDŠ karneval na ledě se soutěžemi. Hodnocení masek je vždy velkým oříškem pro porotu, protože účast bývá velká a masky jsou vždy velmi podařené. Na zahřátí dostanou děti teplý čaj a sladkosti.

Den matek - děti předvedou maminkám pěkné básničky, zahrají na flétny a zazpívají písničky, holky ze sportovek zatančí moderní tanec, družinka zahraje divadlo. Děti předávají vlastnoručně vyrobená přáníčka a malou kytičku.

Školní výlet

Den dětí ve škole

Spaní ve škole - den "D" probíhá koncem června. Šatny bývají zavaleny spacáky, dekami, polštáři a různými plyšovými hračkami. Za dobrého počasí tráví děti čas před večeří na školní zahradě různými aktivitami a po společné večeři se odeberou do tříd. Ve škole se pak odmění soutěžící ve sběru tetrapaků, děti hrají různé hry, lámou si hlavičky nad hlavolamy, hádankami, čtou si strašidelné knížky. A hlavně - nikomu se nechce spát a tak se uléhá až v pozdních hodinách.

Pohádkový les - probíhá u fotbalového hřiště a v blízkém okolí. Děti na trase vyznačené fáborky navštíví např. Popelku, trpaslíky, čarodějnice, peklo, doupě loupežníků, mořské víly či vodníka - jak se zrovna sejdou. U každého z nich splní úkol, za který se přidělí body a na závěr se neúspěšnější účastníci vyhodnotí a odmění drobností.

Děti se v průběhu roku účastní recitační soutěže, pořádané některou z okolních škol a také se zúčastňují soutěže "Z lavic do přírody" ve Valašských Kloboukách, kde na připravené stezce přírodou plní zábavné i naučné úkoly.

Děti navštěvují zájmové kroužky spadající do organizace DD Astra ve Vizovicích, které jsou přímo ve škole. Jsou to:

  • Přírodovědný kroužek
  • Sportovní hry pro dívky
  • Sportovní hry pro kluky
  • Výtvarný kroužek

Při škole se vyučuje také evangelické náboženství.

Děti v průběhu školního roku sbírají papír, šípky a tetrapackové obaly.

V roce 2004 se děti rozhodly zapojit do projektu Adopce na dálku a s pomocí peněz získaných tímto sběrem podporují indického chlapce. Jmenuje se Pasana Gratian Pasana a podpora našich dětí mu dovoluje chodit do školy, neboť jeho chudí rodiče by mu to nemohli umožnit.