Sbor dobrovolných hasičů

Starosta: Pavel Kuníček
Velitel: Robert Čala

Z historie našeho sboru

Císař Josef II. dne 7. září 1782 vydal požární řád. Tím byly zavedeny požární hlídky a nařízená opatření hašení požáru. Na tomto základě vydala Vizovická vrchnost 24. ledna 1787 nařízení dle něhož byla přidělena povinnost hašení řemeslníkům. Zde se také dozvídáme o prvních zmínkách o protipožární zabezpečení. Obec měla ke dni 11. 1. 1881 šest ručních stříkačů, několik háků a košů na vodu.

První zmínka o hasičském sboru v Jasenné je z roku 1905, kdy Tomáš Polášek s několika občany žádal obecní úřad o vytvoření SDH. Kvůli nevyhovění byla dána stížnost na tehdejší Okresní úřad v Holešově a ten přípisem 13. května 1905 nařídil zřízení hasičského sboru. Jenže obecní zastupitelstvo s tímto nespěchalo a tak teprve 23. června 1907 se usneslo, aby pro případ ohně byly zakoupeny tři berlovky s přerušovaným a tři se stálým proudem. Berlovky byly zakoupeny v Hranicích za 225 Kč a 36 haléřů. Poprvé se berlovky použily při požáru chalupy Tomáše Kováře č.p. 157 nad "dědinů" a to 26. 8. 1907.

Dne 28. 2. 1907 byly schváleny stanovy Jasennského sboru a byl přijat název Jubilejní sbor dobrovolných hasičů v Jasenné.

V roce 1999 vzniklo "nové jádro" sboru a do jeho vedení nastupují schopní a pracovití občané obce a k nim se přidávají další mladí, kteří chtějí, aby SDH dobře a úspěšně pracoval.

Začíná tvrdá a náročná práce, která je již v roce 2000 korunována prvními úspěchy na soutěžích. K mladým mužům postupně přibývají družstva žáků a žen a u všech doslova a do písmene platí: "Těžko na cvičišti, lehko na bojišti". A tak se dostavují další úspěchy.

Sbor dobrovolných hasičů není jen zájmovou organizací. Především se svou prací a činností připravuje i na důležitější poslání a tím je pomoc občanům a podnikajícím subjektům na území obce v případě požárů a jiných přírodních pohrom a stavů nouze. Zejména u žáků a dorostu vidíme naději pro dobrou a důstojnou práci ve SDH v dospělosti a taktéž i prevenci proti sdružování se v závadových skupinách.

Důležitou činností je i pomoc obci na různých brigádách, občanům se provádí čištění studní.

V roce 2004 měl Sbor dobrovolných hasičů 71 členů.

Byla vytvořena 4 družstva: mladší žáci, starší žáci, muži a ženy.

Všechna družstva se zúčastňují hasičských závodů v blízkých i vzdálených vesnicích.

Jejich účast bývá velmi úspěšná - často stojí na stupních vítězů, ať už v soutěžích družstev či v jednotlivcích. Žáci se také zúčastňují soutěže s názvem "Plamen".

 
 

 

 
 

TJ Sokol Jasenná

Sportovní oddíly:

  • stolní tenis - žactvo, junioři, senioři
  • aerobic - junioři

Adresa webových stránek:     sokoljasenna.xf.cz

 
 

 

 
 

Myslivecké sdružení

Předseda sdružení: Rostislav Polášek
Hospodář: Jan Jančík

Myslivecké sdružení Jasenná má 20 členů. Sdružení pronajímá 1160 ha honební plochy, polovina jsou lesy, pak louky a orná půda - je to podhorská oblast. Zvěř drobná, zajíc a bažant se u nás vůbec neloví a vyskytuje se ojediněle. Hlavní je zvěř srnčí, černá - ta jenom přechází. V honitbě jsou 4 myslivecká políčka, která se osévají jenom pro srnčí. Pro zimní období máme vybudované krmné zařízení, do kterého navážíme krmivo na celou zimu.

Jednou ročně zveme občany k posezení u táboráku. Pro děti je to odpoledne zábavy, občerstvení a hovorů o zvířatech.

Také se zúčastňujeme při zalesňování pozemků.

 
 

 

 
 

SK Jasenná

Sportovní klub Jasenná již několik let podporuje fotbal v místní obci. Momentálně zde působí 3 fotbalová družstva.

Žáci - celkem 20 kluků od 8. let do 15. let
Trenéři: Antoním Hnilica, Jan Zicha st.

Dorost - celkem 15 kluků od 15. let do 18. let
Trenéři: Marek Řezníček, Zdeněk Jurčák

Muži - celkem 20 mužů
Trenér: Jan Zicha ml.

SK Jasenná sponzorují místní firmy, díky kterým se stále zlepšuje a modernizuje fotbalové hřiště a jeho okolí. Vydatnou finanční pomoc poskytuje každoročně i Obec Jasenná.

SK Jasenná pořádá během roku několik kulturních akcí:
Ples fotbalistů - březen
Stavění a kácení máje - květen
Silvestrovský fotbálek - prosinec

 
 

 

 
 

ZO ČSOP Jasenná

Předseda: František Jarošek, Jasenná 246

V Jasenné vznikla základní organizace Českého svazu ochránců přírody v roce 1985 s počtem 7 členů. V současnosti tato organizace čítá 44 členů.

Hlavním zaměřením je ochrana maloplošných území a dvou chráněných území v Lutonině a Jasenné - Průkopa.

Od samého začátku spolupracuje se ZŠ v Jasenné, kde byl založen kroužek mladých přírodovědců. V posledních 6 letech ochránci rozšířili působnost i na MŠ v Jasenné a také na dům mládeže Astra Vizovice.

Zásluhou ochranářů vzniklo nové chráněné území Průkopa v katastru obcí Lutonina a Jasenná.

Pravidelně pořádají otvírání a zavírání studánek - letos už 20. ročník. Tyto akce mívají 40 až 60 účastníků.


Zavírání studánek v okolí Jasenné.


Zavírání studánky u letního tábora Junáků na Zrníkových pasekách.

Dále spolupořádají letní táboření dětí a rodičů, pravidelné úklidy ke Dni země v obci a okolí a likvidaci černých skládek.


Den Země - úklid kolem silnice I/69 nad obcí směrem k Syrákovu.


Zájezd ZO ČSOP Portáš Jasenná do Adršpašských skal.